تعریف ادبیات از نگاه مژده الفت، مترجم ترکی استانبولی به فارسی و نویسنده  در گفت و گوی اختصاصی با ملپومن:

ادبیات در معنای عام کلمه بارها و به اشکال گوناگون تعریف شده است، اما به فراخور موقعیت و نگاه هر یک از ما معنایی فردی هم پیدا می کند. مثلاً برای من پناهگاهی برای دور شدن از پلیدی‌های دنیا و تنها راه تحمل مصائب زندگی است. وقتی می‌ خوانم راهی است که نویسندگان خوب پیش پایم می گذارند و فرصتی برای تماشای زندگی هایی که امکان تجربه شان را نداشته ام. به وقت نوشتن، آینه ای است برای دیدن خودم و امکانی برای بیان دغدغه هایم. در یک جمله، ادبیات تکیه گاه آدمی است. 

گفت و گوی کامل را در دوماهنامه شماره ۱۳ بخوانید.