فرهاد حسن زاده، نویسنده، روزنامه نگار و طنزپرداز که در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به عنوان نامزد ایرانی جوایز ادبی آسترید لیندگِر و هانس کریستیان آندرسُن انتخاب شد، ادبیات را این گونه تعریف می کند:

ادبیات بستری است که در آن واژه‌ها یکه تازی می‌کنند. واژه‌هایی که به بیان احساسات و عواطف و معناها می‌پردازند و دنیایی از تصویرهای عینی و ذهنی را می‌سازند. ادبیات زبان مشترک انسان‌هاست برای فهم جهان.

گفت و گوی کامل را در دوماهنامه شماره ۱۴ بخوانید.