دیدگاه غَسّان حَمدان، داستان‌نویس، شاعر و مترجم ادبیات عرب، نسبت‌به ادبیات در گفت‌وگوی اختصاصی با ملپومن:

ادبیات زبان شفاهی زندگی است و شعله‌ی فروزان جامعه، رودخانه‌ای که تاریخ روح انسان را بر سنگ‌های سخت و نرم بدنه‌ی خود نقاشی کرده … ادبیات نبض قلب آدمی است. ادبیات یعنی گونه‌ای از نوشتار که جنبه‌های فلسفی و زیبایی‌شناختی دارد، به‌طوری که آن را از زبان علمی یا روزمره متمایز می‌کند.

 

گفت و گوی کامل را در دوماهنامه شماره ۲۱ بخوانید.