رضا فکری، نویسنده و منتقد ادبی، ادبیات را این‌گونه می‌شناسد:

ادبیات برای من فلسفه‌ای است که با هنر پرداخت شده باشد. مانند مجسمه‌ای که از یک یا چند ماده ساخته می‌شود، اسکلتی دارد و در خلق آن ناگزیر از تکنیک‌هایی هم بهره گرفته می‌شود اما، درنهایت، آن‌چه به دست می‌آید یک اثر هنری است. وقتی فلسفه‌ی نهفته و ماده‌ی خام به هنر تبدیل شود، ادبيات خلق شده است. درواقع، ادبیات در این نگاه زیرساختی فلسفی است که لباس هنر به آن پوشانده باشند.

 

گفت و گوی کامل را در دوماهنامه شماره ۲۳ بخوانید.