آرنه نیس در کتاب فلسفه‌ی زندگی به همه پیش‌نهاد می‌­دهد که فلسفه‌ی زندگی شخصی خود (اکوسوفی) را شکل دهند. او زیست خِردمندانه را به زیست بازی‌گوشانه پیوند می­‌زند و همه را دعوت به اعلان آشکارِ دیدگاه­‌های خود می­‌کند. آرنه نیس ارزش ذاتی و حق شکوفایی همه‌ی موجودات زنده را بدیهی می‌داند و، بر همین اساس، به تبیین «عقل اسپینوزایی» می‌­پردازد. وی به‌نوعی بالفعل شدن نیروهای نهادینه‌ی تک‌­تک موجودات زنده است، پس ما را دعوت می­‌کند ارزش­‌های غاییِ خود را بشناسیم و آن‌ها در تصمیمات روزمره‌­مان در نظر بگیریم.

آرنه نیس در این کتاب به نظریه‌ی «امکان‌­گرایی» در فلسفه می­‌پردازد اما دیدی مطلقاً خوش‌­بینانه به زندگی در زمین ندارد و زندگی سراسر رنج بعضی انسان­‌ها و وجود میزانی از خشونت در طبیعت را حقایقی انکارناپذیر می­‌داند. او برای توضیح دیدگاه­‌های خود از ادبیات و موسیقی بهره می­‌برد و بلوغ عاطفی را در آن چیزی می­‌بیند که کانت به‌صورت «کنش زیبا» به ما معرفی کرده است. آرنه نیس در این کتاب خود به بحث آموزش هم می­‌پردازد و خوب یاد گرفتن را در کُند یاد گرفتنِ چیزی که شوری در شما برمی‌انگیزد می‌­داند. نهایتاً او لذت زندگی را در «انجام کارهای کوچک به شکلی بزرگ» می‌­یابد.

 

نسترن خسروی

خرید کتاب