خزان نامزد نهایی جایزه‌ی مَن بوکِر Man Booker و نیزجایزه‌ی گوردون بِرن Gordon Burn در سال ۲۰۱۷ بوده. بسیاری از نشریات معتبر ازجمله گاردین، واشنگتن‌ پُست، نیویورک‌ تایمز و اِن‌پی‌آر رمان خزان را جزو کتاب‌های برگزیده‌ی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ انتخاب کرده‌اند.

قالب روایی این کتاب، شکلی از جریان سیال ذهن است که با تکثر راوی خواننده را با خود به هر سو می‌کشد و گاه تشخیص ذهنی یا عینی بودن ِ گفت‌وگوها و رخ‌دادها در آن شدنی نیست. می‌شود گفت این کتاب کولاژی از درنگ‌ها و روی‌دادهایی است که با چیدمانی غیرخطی خود را به خواننده عرضه می‌کنند. متن کتاب، مجموعه‌ای ا‌ست از رؤیاها، روایت‌های کنونی و خاطرات که درهم‌پیچیده‌اند. در این بین، نویسنده به واکاوی و بازتعریف بسیاری از معانی می‌پردازد که با خرده‌روایت‌های سیال در زمان و بیان تک‌گویی‌های درونی و حس‌های شخصیت‌ها شکل می‌گیرند.

خزان خوانشی زیبایی‌شناسانه از واقعیت است که با به چالش کشیدن ِ بدیهیات و عادت‌های ذهنی و نیز درشت‌نمایی ِ هر دو سوی زیبایی و زشتیْ هنر و صداقت را می‌ستاید؛ صداقت، هم در معنای اجتماعی و هم هستی‌شناسانه‌اش. نگاه فلسفی ِ این کتاب به هستی، نه با واژه‌ها و دیدگاه‌های پیچیده و صرفاً ذهنی که با ساده‌ترین و گویاترین بیان و رفتار شخصیت‌ها و لابه‌لای روزمرگی‌ها به نمایش درمی‌آید.

آرمین کاظمیان

خرید کتاب