نیلوفر خوش‌زبان، مترجم ادبی، از ادبیات می‌گوید: 

ادبیات دنیایی است آن سوی مرزهای واقعیت و خیال. کافی است دریچه‌­اش را باز کنی و پا به درونش بگذاری؛ گوشه‌گوشه‌­اش پر است از رمز و راز، سرشار است از زندگی. این گوشه آواز و طرب دارد و گوشه‌­ی دیگر اندوه. این سو یار و دل‌دار بازو در بازوی هم زیر نور ماه به رقصند و این سوتر خنده­‌های رها در باد و آن سو خشم شعله می‌­کشد و آن سوتر اشک است و درد و مگر زندگی جز این­‌هاست؟ ادبیات زندگی است.

 

گفت‌وگوی کامل را در دوماهنامه شماره ۳۴ بخوانید.