نجدی و مرتضی هایش

نوشته: نسترن خسروی

khiabanمجموعه داستان «دوباره از همان خیابان ها» ی بیژن نجدی برای اولین بار در سال ۱۳۷۹ به کوشش همسر ایشان، پروانه محسنی آزاد، منتشر شد. داستان های نجدی پُراند از نوستالژی به وقایعی تاریخی مانند کودتای ۲۸ مرداد و گاهی واقعه سیاهکل و جنگ ایران و عراق.

رئالیسم و سوررئالسیم مکاتب عمده ای هستند که نویسنده برای نوشتن داستان های خود از آن ها بهره برده است. از ویژگی های بارز نثر نجدی در این مجموعه، توصیفات بدیع، جان بخشیدن به اشیاء و استفاده از صفات به جای اسامی است و روایت او گاهی لحن فیلم نامه ای به خود می گیرد. شخصیت های محوری در بیشتر داستان ها اسامی تکراری دارند: مرتضی، طاهر و عالیه؛ و حتی اگر در دوران ها و مکان های مختلفی زندگی می کنند، وجوه اشتراکی مثل درگیر بودن در مسائل سیاسی و از دست دادن دوست و یا معشوقی را می توان در همه آن ها مشاهده کرد. شخصیت پروانه نیز اغلب به صورت آنیما در تعداد کمی از داستان ها به چشم می خورد. (بیشتر…)

نگاهی به رمان انگار گفته بودی لیلی نوشته سپیده شاملو

نوشته: آرش خوش صفا

n22603کمتر پیش می آید در تاریخ بسیار کوتاه رمان فارسی – به ویژه در میان نویسندگان زن – به نوآوری های فرم برخورد کنیم.و با شگفتی می توان اظهار داشت که اولین و بارزترین نکته ای که با دست گرفتن انگار گفته بودی لیلی در لا به لای خطوط آن می توان احساس کرد نوآوری زاویه دید در روایت آن است. نه تنها در ایران، بلکه در ادبیات جهان کمتر مواقعی پیش می آید که به روایت دوم شخص جدی در قالب نثر داستانی بربخوریم، حال آن که شاملو در این رمان خود با ظرافت و بینشی برنامه ریزی شده، دوربین روایت خود را روی دوم شخص تنظیم کرده و تا انتهای کار نیز هوس تغییر آن را نکرده است. (بیشتر…)

در کازینوی مغان

نوشته: نسترن خسروی

جستاری بر رمان در خرابات مغان نوشته داریوش مهرجویی        15840780

«در خرابات مغان» رمان دوم آقای داریوش مهرجویی است. رمان به زندگی و مشکلات یک ایرانی مذهبی مقیم آمریکا قبل و بعد از واقعه یازده سپتامبر می‌پردازد و بیان ساده و طنزآلودی دارد که به نثر نه چندان جذاب آن کمک می‌کند. شخصیت اصلی رمان، محمود ملکی، مسلمانی معتقد با رگه‌های عرفانی- فلسفی است که به واسطه همسر کاتولیک خود و خانواده‌اش با جامعه آمریکا خو می‌کند و دشواری‌های کار کردن در یک کازینو را به عنوان تنها انتخاب پیش روی خود می‌پذیرد. زندگی او تا پیش از واقعه یازده سپتامبر بدون مشکل بزرگی سپری می‌شود اما این واقعه او و سایر مسلمانان اطراف او را در خطر دستگیری قرار می‌دهد. (بیشتر…)