ادبیات کودک چیست؟

نوشته: عارفه خانمحمدی هزاوه

ادبیات کودک، جهان امنی است برای نویسندگان بزرگسال تا بتوانند حقیقت هایی که در کودکی تجربه کرده اند را با زاویه دید جدید و هنرمندانه تر به خواننده گوشزد کنند. خواننده ای که ما مطمئن نیستم فقط کودک باشد چرا که نمی توان مرزی برای انتقال احساسات در ادبیات قائل شد. گرچه در قصه ها و شعرها با مخاطب کودک، با یک راوی غیر قابل اعتماد مواجه هستیم، اما نباید فراموش کنیم که این راوی برای مخاطب بزرگسال خیلی جذاب و دوست داشتنی است. چرایی اش شاید برمی گردد به تمام آن موضوعاتی که بزرگسال با همه توانایی هایش نمی تواند برایشان زمانی بگذارد، شاید به ظاهر موضوعات پیش و پا افتاده ای باشند، اما غافل از این که تمام بینش امروز بزرگسالان  از دل کودکی همین راوی غیر قابل اعتماد بیرون می آید. نوعی راوی که سانسور شدنی نیست. (بیشتر…)

نگاهی بر ادبیات کودکان

نوشته: پروین پناهی

 

 برای ادبیات کودکان تعاریف بسیاری وجود دارد. شاید همان قدر که برای ادبیات، شعر، هنر، نمایش و… شرح و تفسیر هست، برای ادبیات کودک هم وجود داشته باشد اما چه چیز آن را از « ادبیات» در مفهوم عام خود متمایز می ­کند؟ آن چیزی نیست جز مخاطب و مبحث مخاطب شناسی. بنابراین، شاید بتوان به بیان ساده­ تری گفت: ادبیاتی که برای کودکان در نظر گرفته شده باشد یا آن چه برای گروه سنی کودک مناسب است. یعنی آن چه با محدودیت تجربه، محدودیت سطح فهم و درک و گستره­ دایره ­ی واژگانیِ او جور در می ­آید و باعث می شود که از آن لذت ببرد. (بیشتر…)

ادبیات کودک: چرا و چه گونه؟

نوشته: علیرضا مهدوی هزاوه

 

نوشتن درباره ادبیات کودک

 واقعاً نمی شود مشخص کرد که از کجا باید آغاز کرد. تعریف ادبیات کودک این که چه محدوده ای دارد و چه هدفی را تعقیب می کند به اندازه تعریف چیستی هنر دشوار است. تنها نشانه رد پایی است که در تمامی فرهنگ در قالب قصه ها و افسانه ها جریان دارد. (بیشتر…)

چرا ادبیات کودک؟

نوشته: ماریا اِلنا رامیرز
ترجمه: آرش خوش صفا


Maria Elena Ramirez
ادبیات کودک، قابل اعتمادترین نوع ابراز احساسات بشری است، محفلی است که در آن می توان دست به خلق و بهبود دنیای خود زد؛ ما در آن آینده ای را تصویر می کنیم که در دسترس همگان قرار می گیرد. تمامی کودکان، بدون استثناء، می باید حق دستیابی به ادبیات مناسب گروه سنی خود را داشته باشند تا از این راه قادر به تقویت آگاهی خود از فرهنگ و محیط پیرامون خود شوند و در نتیجه به پیشبرد سطوح احساسی، زبانی و فکری دست یازند. (بیشتر…)