موریس بلانشو

نوشته: کنعان رمضان نیا

این روزها با ترجمه آثار مهم اندیشمندان و فلاسفه غرب، جای این پرسش همیشه هست که تا چه اندازه می توان به ترجمه ها اعتماد کرد. جدای از معضل ممیزی که آفتی است به جان تألیف و ترجمه و چه بسیار آثار با ارزش و گران سنگی که عمری به پایش صرف شده، اما شاید عمری برای انتشارش دست ندهد، درک خود مترجم و خواننده از اثر می تواند معیاری باشد برای سنجش یا همان خوب و بدِ ترجمه. (بیشتر…)

من و ادبیات روس

نوشته: بابک شهاب

آشنایی من با ادبیات روس زمانی آغاز شد که به قول فروغ فرخ‌ زاد هنوز پسربچه‌ ای بودم با موهایی درهم و گردنی باریک و بر دخترکی عاشق بودم که اتفاقاً از احساس و نبوغ فروغ هیچ بهره ‌ای نبرده بود! در آن روزها ادبیات روس برایم در کتابی با قطع پالتویی خلاصه شده بود به نام دختر کاپیتان؛ گمان‌ می ‌کنم از آثار انتشارات پروگرس بود که در همان سال‌ های دور برگ‌ هایش دیگر کهنه و کاهی شده بود. (بیشتر…)

شاملو و بازسازی ادبی

نوشته: نسترن خسروی

از احمد شاملو ترجمه های بسیاری به جای مانده است. عده­ ای او را مترجمی هوشمند می ­دانند که برگردان هایش به زبان فارسی می ­توانست همان حسی را به مخاطب فارسی ­زبان القا کند که اگر آن اثر از ابتدا به فارسی نوشته شده بود. گروه دوم معتقدند برگردان ­های او اثر را از شکل اولیه خود بسیار دور کرده است. (بیشتر…)