نگاهی به رمان شیرفروش

نوشته: تینا ناظم‌زاده

آنا برنز، که پس از بردن جایزه‌ی بوکر نزدیک به یک سال است نامش در دنیای ادبی بر سر زبان‌ها افتاده، نویسنده‌ی سه کتاب پرفروش است که از این‌میان تنها “شیرفروش” با ترجمه‌ی سونیا سینگ توسط انتشارات مجید روانه‌ی بازار ایران شده است. فضای کلی روایت‌های برنز به سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۹۸ ایرلند شمالی که از آن غالباً به‌عنوان دوره‌ی “مشکلات” یاد می‌شود برمی‌گردد، دوره‌ای که در آن ساکنین ایرلند شمالی با ایرلند جنوبی و انگلستان درگیر جنگ‌های خونین بودند چراکه برقراری توازن بین افرادی با میل ایجاد یک وحدت یک‌پارچه‌ و ملی با بریتانیای کبیر از یک سو و افراد خواستار جمهوری مستقل از انگلستان از سویی دیگر عملاً کاری ناممکن بود . این دوره در ادبیات ایرلند حائز اهمیت بسیاری است تا جایی که دست‌مایه‌ی نویسنده‌های دیگری جز برنز هم بوده است که خوش‌بختانه روزنامه‌ی گاردین فهرست کاملی از آن‌ها را ارائه داده است . از نگاهی دیگر، برنز در “شیرفروش” عمداً موضوعی سوخت‌شده را پیش می‌کشد تا با یادآوری روابط گذشته‌ی انگلستان و ایرلند، توجه خوانندگان را به روابط کنونی آن‌ها و تأثیری که تصمیمات انگلیسی‌ها در رابطه با مسئله‌ی برگزیت بر روی ایرلند می‌گذارد جلب کند؛ از این رو، این کتاب را می‌توان نمونه‌ای از ادبیات مقاومت نیز دانست. (بیشتر…)