ادبیات کودک: چرا و چه گونه؟

نوشته: علیرضا مهدوی هزاوه

 

نوشتن درباره ادبیات کودک

 واقعاً نمی شود مشخص کرد که از کجا باید آغاز کرد. تعریف ادبیات کودک این که چه محدوده ای دارد و چه هدفی را تعقیب می کند به اندازه تعریف چیستی هنر دشوار است. تنها نشانه رد پایی است که در تمامی فرهنگ در قالب قصه ها و افسانه ها جریان دارد. (بیشتر…)