اهمیت فردی و اجتماعیِ نهادینه در ادبیات کودک

نوشته: کتایون اسلامی

واژه‌نامه‌ها در معنای ادب و ادبیات چنین می‌گویند: «ادب یعنی فرهنگ و دانش و ادبیات یعنی آثار فرهنگی رایج در بین مردم که می‌تواند به‌صورت منظوم و یا منثور نوشته شده باشد اما این آثار، افزون‌بر انتقال دانش و فرهنگ، بیان‌گر عواطف نیز هستند.» حال، با توجه به تعریف بسیار کلی ادبیات به‌تر است از بحث رده‌بندی سنی و اهمیت آن نیز بگذریم که بحثی روشن و آشکار است. به‌گمان من، جهان‌بینی ادبیات کودک فاصله‌ی چندانی با جهان‌بینی چیره بر ادبیات بزرگ‌سال ندارد چراکه تمامی مفاهیم بزرگ انسانی از لحظه‌ی زایش بر انسان پدیدار می‌شوند و انسان چه بخواهد و چه نخواهد در برهه‌ای از زیست خود با آن روبه‌رو خواهد شد. (بیشتر…)