از خانه عشق تا کلبه وحشت

کاوه سلطانی

خوب نبود. فوق‌ العاده بود. انتظار نداشتم این قدر نشئه شوم. اگر با رسول قرار نداشتم، آیپاد صورتی ‌ام را برمی ‌داشتم و چند ساعتی در بلوار حافظ قدم می ‌زدم و مثل همیشه یکی دو آهنگ را صد بار گوش می‌ دادم. سیگارم را با سیگار روشن کردم و سوار ماشینم شدم. (بیشتر…)