نقد و بررسی رمان یادداشت های شیطان

نوشته: مریم پیمان

کتاب “یادداشت های شیطان” آخرین اثر نویسنده روس، آندری یف، است که در دوران سراسر تغییر اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می زیست. بحران های جهانی همچون انقلاب روسیه، جنگ های پیاپی در سراسر دنیا و تغییرات شگرفی که در افکار مردم به وقوع پیوست جهان ادبیات را هم متأثر ساخت. آندری یف در این کتاب که به علت مرگ وی در سپتامبر ۱۹۱۹ ناتمام ماند، تمام این سرگشتگی ها را به تصویر می کشد.

در این رمان جذاب، آندری یف با بهره بردن از مکاشفه ی یوحنا، سقوط شیطان به زمین را به تصویر می کشد. برخلاف بسیاری از آثاری که با مضمون مشابه نوشته شده اند در این اثر شیطان نه به دستور خدا و نه برای ستیزه با انسان به زمین آمده، بلکه برای شناخت انسان هبوط کرده است.  او برای این هدف میلیاردری آمریکایی به نام گرنی واندرهود را انتخاب می کند. در خلق این نام، نویسنده از داستان واقعی میلیاردی آمریکایی به نام آلفرد واندربیلد بهره برده که آن روزها تصمیم داشته با ثروت افسانه ای خود اروپای پیر را دگرگون کند. هرچند او در جهان واقع، درنهایت، در کشتی غرق شد. (بیشتر…)