نگاهی به رمان انگار گفته بودی لیلی نوشته سپیده شاملو

نوشته: آرش خوش صفا

n22603کمتر پیش می آید در تاریخ بسیار کوتاه رمان فارسی – به ویژه در میان نویسندگان زن – به نوآوری های فرم برخورد کنیم.و با شگفتی می توان اظهار داشت که اولین و بارزترین نکته ای که با دست گرفتن انگار گفته بودی لیلی در لا به لای خطوط آن می توان احساس کرد نوآوری زاویه دید در روایت آن است. نه تنها در ایران، بلکه در ادبیات جهان کمتر مواقعی پیش می آید که به روایت دوم شخص جدی در قالب نثر داستانی بربخوریم، حال آن که شاملو در این رمان خود با ظرافت و بینشی برنامه ریزی شده، دوربین روایت خود را روی دوم شخص تنظیم کرده و تا انتهای کار نیز هوس تغییر آن را نکرده است. (بیشتر…)