استعمار و ادبیات: باربادوس و بلیز

نوشته: نسترن خسروی

استعمار بریتانیا زبان و ادبیات این کشور را به تمام نقاط دنیا معرفی یا تحمیل کرد. زبان انگلیسی، امروز، زبان اول کشورهایی در تمام قاره های جهان است و به همین دلیل ادبیات این کشور نیز برای قرن ها معرف حضور جهان بوده است. مستعرات مختلف، این ادبیات غنی را غنی تر کردند. آن ها واژه های بومی، مناظر طبیعی، دردها، هویت، افسانه ها و حکایت های خود را به ادبیات انگلیسی بخشیدند و پس از استقلال هم بسیاری از مصائب و مشکلات دوران استعمار را در ادبیات داستانی و شعر خود به تصویر می کشند. (بیشتر…)