مرزهای گسترده‌ی رمان جنایی

نوشته: سحر قدیمی

چنان‌که همگان آگاهند ادبیات جنایی از گونه‌های معروف و محبوب در سراسر جهان است. این گونۀ ادبی که در قرن نوزدهم به‌تدریج و عموماً در آمریکا و انگلستان رواج یافت، سابقۀ کهنی دارد که غالباً به دلیل انگشت‌شمار بودن آثار و ناشناخته ماندنشان نادیده گرفته می‌شود و اغلب ادگار آلن پو را با داستان “جنایت‌های خیابان سرخ” پدر ادبیات جنایی به شمار می‌آورند. در همین قرن با شکل‌گیری نیروی پلیس در کشورهای گوناگون، کارآگاهان و مأموران پلیس دولتی طبعاً تجربیات و خاطرات‌شان را با دیگران در میان گذاشتد و منبع خوبی از داستان‌های مربوط به جرم‌وجنایت آفریدند. از جمله نخستین و مهم‌ترین نمونه‌ها در این زمینه خاطرات یوجین فرانسوا ویدوک[۱]، سرپرست اداره پلیس فرانسه است که خاطراتش را در چهار مجلد در آغاز قرن نوزدهم منتشر کرد. روند انتشار داستان‌های جنایی با پدیداریِ ادگار آلن پو تثبیت شد و سپس با آثار آرتور کانن دویل و آگاتا کریستی و ره‌روان آن‌ها به اوج رسید. از آن پس، این گونۀ ادبی زیرگونه‌های گوناگونی یافت و خوانندگان ویژۀ خود را پیدا کرد. (بیشتر…)