ماشین کن، نمره ۲

سیما خسروی

 

امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره

هندزفری را از گوشم بیرون می آورم و می گذارم صدای خواننده بپیچد توی اتاق.

تلگرام را که باز می کنم پیا م ها سرازیر می شوند توی گوشی:

-هیچ معلومه چند روزه کجایی؟ (بیشتر…)