کیفیت ترجمه ادبی در ایران

نوشته: مریم مفتاحی

ترجمه ادبی یکی از حساس‌ ترین و ظریف‌ ترین گونه ترجمه است و مترجم ادبی باید فردی دوزبانه و دوفرهنگه باشد. مترجم آثار ادبی می ‌بایست تسلط کامل بر زبان و ادبیات و فرهنگ مبدأ را داشته و با ادبیات جهانی آشنا باشد؛ انتقال معنا و سبک در ترجمه ادبی به توانمندی مترجم بستگی دارد و یک مترجم کارکشتۀ ادبی سبک‌ها و رویکردهای ترجمه ادبی را می‌ شناسد و به موقع و به جا به کار می ‌گیرد. کیفیت یک ترجمه ادبی اعم از رمان و داستان کوتاه و نمایشنامه و غیره بستگی به شناخت و تسلط و تجربه مترجمش دارد. صرف دانستن دو زبان شاید در ترجمه‌های فنی و تخصصی و رسانه‌ ای، کم‌ و بیش، کفایت کند اما در ترجمه ادبی عوامل دیگری دخیل هستند که بسیار هم حائز اهمیت و تعیین‌کننده هستند. مترجم ادبی تیغی دوسویه در دست دارد و باید مراقب و هوشیار باشد، او هنرمندانه و به ظرافت ترجمه ‌ای ارائه می‌ کند که نه بومی شده و نه رنگ و بوی خامی و ترجمه می‌ دهد. عقل سلیم یکی از ابزارهای مهم مترجم ادبی‌ است. کیفیت ترجمه ادبی بازتاب تسلط مترجم بر تمامی این موارد است. خلاقیت و تمرین و تجربه به مترجم ادبی کمک می‌ کند اثری ممتاز بازآفرینی کند، چراکه کار مترجم ادبی بازآفرینی یک متن است. (بیشتر…)