در کازینوی مغان

نوشته: نسترن خسروی

جستاری بر رمان در خرابات مغان نوشته داریوش مهرجویی        15840780

«در خرابات مغان» رمان دوم آقای داریوش مهرجویی است. رمان به زندگی و مشکلات یک ایرانی مذهبی مقیم آمریکا قبل و بعد از واقعه یازده سپتامبر می‌پردازد و بیان ساده و طنزآلودی دارد که به نثر نه چندان جذاب آن کمک می‌کند. شخصیت اصلی رمان، محمود ملکی، مسلمانی معتقد با رگه‌های عرفانی- فلسفی است که به واسطه همسر کاتولیک خود و خانواده‌اش با جامعه آمریکا خو می‌کند و دشواری‌های کار کردن در یک کازینو را به عنوان تنها انتخاب پیش روی خود می‌پذیرد. زندگی او تا پیش از واقعه یازده سپتامبر بدون مشکل بزرگی سپری می‌شود اما این واقعه او و سایر مسلمانان اطراف او را در خطر دستگیری قرار می‌دهد. (بیشتر…)