نگاهی بر ادبیات کودکان

نوشته: پروین پناهی

 

 برای ادبیات کودکان تعاریف بسیاری وجود دارد. شاید همان قدر که برای ادبیات، شعر، هنر، نمایش و… شرح و تفسیر هست، برای ادبیات کودک هم وجود داشته باشد اما چه چیز آن را از « ادبیات» در مفهوم عام خود متمایز می ­کند؟ آن چیزی نیست جز مخاطب و مبحث مخاطب شناسی. بنابراین، شاید بتوان به بیان ساده­ تری گفت: ادبیاتی که برای کودکان در نظر گرفته شده باشد یا آن چه برای گروه سنی کودک مناسب است. یعنی آن چه با محدودیت تجربه، محدودیت سطح فهم و درک و گستره­ دایره ­ی واژگانیِ او جور در می ­آید و باعث می شود که از آن لذت ببرد. (بیشتر…)