چرا کلاه قرمزی محبوب است؟

نوشته: الهام حسینی


حرف از کلاه قرمزی به عنوان عروسکی محبوب و جذاب کمی خام به نظر می­ رسد. کلاه قرمزی و دیگر عروسک های برنامه، خصوصاً پسر خاله که از ابتدا در کنار کلاه قرمزی دیده شده، مرزهای عروسکی (عروسک بودن) را در نوردیده اند و تبدیل به شخصیت هایی پویا شده اند. این پویایی از قیاس برنامه های اول آن ها “در صندوق پست” با برنامه های سه سال اخیر به دست می آید. آن ها بچه هایی بودند که حرف زدن نمی دانستند؛ یاد روزهایی بیفتید که کلاه قرمزی آن قدر تند حرف می زد که معلوم نبود چه می گوید، سپس حرف زدن و از گذر حرف زدن تعامل آموخت. عروسک کلاه قرمزی عمری بالای ۲۰ سال دارد، ظاهرش تغییر نکرده اما رفتارش در حد یک آدم ۲۰ ساله هست! جالب این که بیست ساله ها هم او را دوست دارند. نهایتاً، محبوبیت کلاه قرمزی تنها در نظر گرفتن تغییرات زمانه، فاکتوری صددرصد تجاری، نیست؛ آن ها، کلاه قرمزی و دوستان، به اصولی استوارند که شاید خود از آن بی خبرند، اما این بی خبری، آن ها را در اجرا عقب نگه نداشته است. (بیشتر…)