زنان داستان نویس در قرن ۱۹ میلادی

نوشته: نیلوفر خسروی

داستان کوتاه از نوع افسانه و داستان ­های محلی، تاریخی کهن دارد اما در قرن ۱۹ میلادی داستان از تعریف کهن خود دور و تبدیل به داستان کوتاه امروزی شد که باری زیبایی­ شناسی و فرهنگی به دوش می کشد. زنان داستان نویس این قرن نقش مهمی در گسترش این گونه ادبی داشتند. (بیشتر…)